วิธีสั่งซื้อสินค้า

สมัครสมาชิก

โดยทำการลงทะเบียน REGISTER โดยกรอก USERNAME และ EMAIL ADDRESS ของท่านเอง

การลงทะเบียน

ตรวจสอบ email address ที่ใช้สมัคร เพื่อกด link เข้าไปสร้างรหัสส่วนตัว Password ซึ่งอาจอยู่ใน INBOX หรือ Junk(Spam) ของท่าน

การตรวจสอบ email

สร้างรหัสส่วนตัว Password

การตรวจสอบ email

หลังจากสร้างรหัส Password เรียบร้อยแล้วให้ใช้ User Name และ รหัส Password ที่ท่านสร้างขึ้นเอง เพื่อทำการเข้าสู่ระบบ Log In ต่อไป

สั่งซื้อสินค้า

เลือกซื้อสินค้าจากเมนู “สินค้าของเรา” หรือ “BRANDS เลือกตราสินค้า

เลือกซื้อสินค้าจากเมนู


ใส่จำนวนสินค้าที่ท่านต้องการ จากนั้น กดปุ่ม “Add to Cart”

ใส่จำนวนสินค้าที่ท่านต้องการ

กรณีที่ยังไม่ได้ทำการลงทะเบียน เมื่อกดจำนวนสินค้าที่จะสั่งซื้อ จะมี POP UP ขึ้นมาว่า “ท่านต้องทำการลงทะเบียน Register”

register

เมื่อใส่จำนวนสินค้าที่ต้องการแล้ว จากนั้น กดปุ่ม “View Cart” ถ้าท่านต้องการเลือกซื้อสินค้าต่อ ให้กดปุ่มเมนู “ สินค้าของเรา”

register

เมื่อเลือกซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว ท่านจะทราบส่วนลดสินค้าของท่าน จากนั้น ให้กดปุ่ม Proceed to Checkout
ใส่จำนวนสินค้าที่ท่านต้องการ

กรอกรายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ในใบเสร็จรับเงิน และสถานที่จัดส่งสินค้า บริษัทขนส่งสินค้า แล้วกดปุ่มสั่งซื้อสินค้า “Place order”

ทำการลงทะเบียน

ตรวจสอบอีเมล์ยืนยันรายการสั่งซื้อสินค้าของท่าน

ตรวจสอบอีเมล์ยืนยันรายการสั่งซื้อสินค้าของท่าน

ชำระเงิน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ตามจำนวนเงินในใบสั่งซื้อสินค้า ดังนี้

ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัดฮะเซ้งพาณิชย์ สาขาเซียงกง บัญชีออมทรัพย์ 050-2-24937-1

ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัดฮะเซ้งพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย บัญชีกระแสรายวัน 154-3-08563-1

ธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัดฮะเซ้งพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย บัญชีกระแสรายวัน 027-1-07342-1

 

ส่งหลักฐานการชำระเงินของท่าน มาที่

Line : phine.hst
แฟกซ์ : 02 238 4566
Email address : shop@hahseng.com